ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กำลังแพร่หลายในทั้งอุตสาหกรรม

World News

ขั้นตอนสำคัญต่อความมีชีวิตเชิงพาณิชย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กำลังแพร่หลายในทั้งอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยในประเทศ ระบบปัจจุบันส่วนใหญ่พึ่งพาซิลิคอนเพื่อเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานที่มีประโยชน์อัตราการแปลงพลังงานของซิลิคอนในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใกล้เคียงกับขีด จำกัดตามธรรมชาติจึงสำรวจวัสดุใหม่ที่สามารถวางซ้อนกัน

บนซิลิคอนเพื่อปรับปรุงอัตราการแปลงพลังงาน หนึ่งในวัสดุที่มีแนวโน้มดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าซิลิคอนในตัวมันเอง Perovskites เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พวกมันมีราคาไม่แพงมากและบางกว่าซิลิคอนถึง 500 เท่าดังนั้นจึงมีความยืดหยุ่นและมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษนอกจากนี้พวกเขายังมีคุณสมบัติในการใช้พลังงานและอัตราการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์สูง