วิธีแยกแยะมะเร็งผิวหนังจากความผิดปกติของผิวหนังอื่น

World News

การเรียนรู้เชิงลึกที่สามารถจำแนกความผิดปกติของผิวหนังทำนายมะเร็งแนะนำตัวเลือกการรักษาขั้นต้นและเป็นเครื่องมือเสริมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยของแพทย์ ด้วยความช่วยเหลือของระบบนี้ความแม่นยำในการวินิจฉัยของแพทย์ผิวหนังและประชาชนทั่วไปก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โรคผิวหนังเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ง่ายที่จะไปพบแพทย์ผิวหนังอย่างรวดเร็ว

หรือแยกแยะความร้ายกาจจากเงื่อนไขที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากับของแพทย์ผิวหนังของมนุษย์อย่างไรก็ตามสำหรับระบบเหล่านี้จะมีประโยชน์ในทางปฏิบัติ ประสิทธิภาพจะต้องมีการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับการปฏิบัติจริงซึ่งไม่เพียง แต่ต้องจำแนกประเภทของมะเร็งและแผลที่อ่อนโยน แต่ยังแยกแยะมะเร็งผิวหนังจากความผิดปกติของผิวหนังอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงเงื่อนไขการอักเสบและการติดเชื้อ