ออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย COVID-19 เจ็บหนัก

World News

ผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองความเป็นไปได้ว่า การออกกำลังกายจะช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงของภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันงานวิจัยดังกล่าวระบุว่า ระหว่าง 3 – 17% ของผู้ป่วย COVID-19 ทั้งหมด จะมีอาการของภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประมาณการณ์ไว้ว่า ระหว่าง 20 – 42% ของผู้ป่วยโรค COVID-19

ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะมีอาการภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน และจากแถลงการณ์ของระบบสุขภาพของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย พบว่า จากการวิจัยที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ก่อนการระบาดใหญ่พบว่า 45% ของผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจะเสียชีวิต ศาสตราจารย์ Yan ได้ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลัง ที่หลั่งออกมาในร่างกาย ขณะที่ออกกำลังกาย โดยสารนี้จะสร้างขึ้นตามธรรมชาติโดยกล้ามเนื้อของเรา และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อออกกำลังกาย ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันการค้นพบครั้งนี้จะเป็นการรับรองข้อมูลที่ว่า การเพิ่มปริมาณของ EcSOD จากกล้ามเนื้อลาย หรือเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นๆ ซึ่งอาจจะแจกจ่ายไปยังเนื้อเยื่อในปอด สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงของภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้