Categories
mandala

Social listening tools การฟังเสียงลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์

Social listening tools การฟังเสียงลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของมนุษย์เกือบทุกคน ดังนั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนปากและเสียงของเรา จึงทำให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

Categories
mandala

คุณสมบัติการทำงานของ Social Media Monitoring

คุณสมบัติการทำงานของ Social Media Monitoring เครื่องมือ Social Media Monitoring กลายเป็นที่แพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน และก็มีการโปรโมตกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายๆ คนให้ความสนใจและอยากจะใช้กับธุรกิจของตัวเอง